Mae Aneeska Sohal & Anna Bailie, All Things Mental Health

Mae Aneeska Sohal & Anna Bailie, All Things Mental Health

Mae Aneeska Sohal & Anna Bailie, All Things Mental Health Aneeska yw sylfaenydd a rheolwr prosiect All Things Mental Health ac Anna yw'r ymchwilydd preswyl.

Podlediad meddyliau ifanc yw All Things Mental Health. Maent yn pontio’r bwlch rhwng ymchwil a phrofiad bywyd pobl ifanc o lywio’u hiechyd meddwl, gan greu lle i ddeialog newydd ddod i’r amlwg drwy ganoli llais meddyliau ifanc. Mae All Things Mental Health yn y 15% uchaf o bodlediadau a rennir yn fyd-eang.

Spotify Instagram Twitter