Mae DAZO

Mae DAZO

Mae DAZO Dewch i gwrdd â DAZO, a raddiodd yn ddiweddar o Brifysgol Aberystwyth gyda BSc (Anrh) mewn Bioleg, ac sydd hefyd yn artist dynamig ar gynnydd. Mae DAZO, a aned yn Nigeria, yn plethu ei feddwl gwyddonol â’i enaid creadigol, gan ddefnyddio’i iaith frodorol i greu negeseuon pwerus o obaith, ymdrech a chariad.

Fel biolegydd ac artist, mae’n dod â phersbectif unigryw i Student Space, platfform sydd wedi’i bweru gan leisiau myfyrwyr. Drwy ei brofiadau byw fel person Du Affricanaidd a myfyriwr, mae DAZO yn mynd i'r afael â materion pwysig fel teulu, rhywedd, a gwrywdod gwenwynig. Mae hefyd yn rhannu doethineb a thechnegau amhrisiadwy ar gyfer rheoli heriau iechyd meddwl, gan gynnig mewnwelediadau ffres a chyngor ymarferol i gyd-fyfyrwyr.


Instagram | Twitter | DAZO - PHASES