Mae Michelle Igiehon

Mae Michelle Igiehon

Mae Michelle Igiehon yn fyfyriwr meddygol yn Ysgol Feddygol Hull York sydd ag angerdd dros degwch mewn gofal iechyd ar gyfer pobl o hiliau a dosbarthiadau cymdeithasol heb gynrychiolaeth ddigonol.