Mae Shannel Grant

Mae Shannel Grant yn fyfyriwr israddedig ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac mae ganddi ddiddordeb brwd yn y berthynas rhwng ffydd ac iechyd meddwl.