Mae Taj Donville-Outerbridge (Nhw/Eu)

Mae Taj Donville-Outerbridge (Nhw/Eu)

Mae Taj Donville-Outerbridge (Nhw/Eu) Mae Taj yn actifydd hawliau dynol, yn llenor, ac yn fyfyriwr cwiar a Du anymddiheurol. Maent yn hyrwyddwr gweithredol ac yn eiriolwr dros hawliau LHDTC+, iechyd meddwl, cynaliadwyedd, croestoriadedd, dad-drefedigaethu, a gwrth-hiliaeth ar lefel prifysgol, lefel genedlaethol, ac yn rhyngwladol.

Yn ddiweddar, enillodd Taj eu BSc (Anrh) mewn Iechyd a Meddygaeth Gymdeithasol Fyd-eang o Goleg y Brenin Llundain, lle bu ganddynt lawer o rolau yn canolbwyntio ar ryddhad yn undeb y myfyrwyr a gwnaethant sefydlu ‘Tea Time with Taj’ menter cefnogaeth gan gymheiriaid a ariennir gan undeb myfyrwyr Coleg y Brenin Llundain sy'n canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth iechyd meddwl a lles wedi'i hanelu at y gymuned i fyfyrwyr LHDTC+.

Yn genedlaethol, yn ogystal â’r rôl hon fel aelod o grŵp Llywio Cynnwys Du Student Space, maent hefyd yn gwasanaethu ar Bwyllgor Cynghori Myfyrwyr Student Minds ac fel cynrychiolydd LHDTC+ y gorffennol agos ar gyfer tîm Ymgyrchoedd Rhyddhad Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr.

Yn rhyngwladol, mae Taj yn hanu o ynys fechan Bermuda, lle gwnaethant gyd-sefydlu grŵp ieuenctid LHDTC+ cyntaf Bermuda, a'r unig grŵp ieuenctid, sef ‘The Village’, a chyd-sefydlu Bermuda Pride. Mae Taj hefyd yn cyfrannu'n rheolaidd at gyfryngau'r ynys ar faterion sy’n ymwneud ag ieuenctid, hawliau pobl LHDTC+, a gwrth-hiliaeth ac ar hyn o bryd mae'n gwasanaethu fel cyfarwyddwr anweithredol ieuengaf unig elusen LHDTC+ Bermuda, sef OUTBermuda. Maent hefyd yn gwasanaethu fel trysorydd ac fel yr unig aelod Du o fwrdd gweithredol y Sefydliad Ieuenctid a Myfyrwyr LHDTCRh+ Rhyngwladol, sef rhwydwaith mwyaf y byd o sefydliadau ieuenctid a myfyrwyr LHDTC+.

Er mwyn gofalu am eu lles, mae Taj yn trysori treulio amser gyda'u ffrindiau agosaf yn chwerthin, yn coginio, ac yn gwrando ar gerddoriaeth Bashment. Yn eu hamser eu hunain, maen nhw'n mwynhau gwrando ar bodlediadau, ysgrifennu, a steilio gwisgoedd.”