Cofrestrwch ar gyfer ein digwyddiad

"Covid-19 ac Iechyd Meddwl Myfyrwyr: Cefnogi'r Grwpiau Sydd Wedi’u Heffeithio Fwyaf"

Ymunwch â ni rhwng 11am a 12pm ddydd Iau, 22ain Ebrill i glywed gan rai o'r grwpiau myfyrwyr y mae'r pandemig yn effeithio fwyaf arnynt, a chael gwybod am becyn newydd o wasanaethau wedi'u teilwra y gallwch ddechrau eu defnyddio a chyfeirio atynt.

Cofrestrwch nawr

Beth fyddwn yn rhoi sylw iddo

Nid yw'r pandemig wedi effeithio ar bob myfyriwr yn gyfartal.

I rai, mae sgil-effeithiau iechyd meddwl y flwyddyn ddiwethaf wedi'u teimlo'n fwy difrifol ac efallai y byddant yn fwy tebygol o fod angen cymorth ychwanegol neu elwa ohono. Y rheswm am hyn yw effaith anghymesur caledi ariannol ar rai cymunedau myfyrwyr, gan ehangu bylchau mewn cyfranogiad allgyrsiol a gwaethygu anghydraddoldebau iechyd presennol.

Mewn ymateb, rydym yn lansio ystod newydd o wasanaethau arloesol wedi'u teilwra ar gyfer y myfyrwyr hyn. Mae hyn yn cynnwys cymorth ar gyfer y canlynol:

  • Myfyrwyr du, myfyrwyr Punjabi a chymunedau hiliau a lleiafrifol eraill
  • Myfyrwyr traws a’r rhai sy’n cwestiynu eu rhywedd
  • Myfyrwyr o gefndiroedd dosbarth gweithiol
  • Myfyrwyr sydd ag OCD neu BDD (anhwylder dysmorffig y corff)
  • Myfyrwyr sy'n clywed lleisiau
  • Myfyrwyr ag anhwylderau bwyta

Ymunwch â ni i glywed yn uniongyrchol gan rai o'r myfyrwyr hyn a dysgu am y gwasanaethau newydd sy'n cael eu lansio i'w cefnogi.

Manylion y digwyddiad

Cynhelir y digwyddiad ar Zoom rhwng 11am a 12pm (GMT) ddydd Iau, 22ain Ebrill, 2021.

Oherwydd y nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, rydym yn eich annog i gofrestru cyn gynted â phosibl.

Yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth

Cofrestrwch nawr

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom ar studentspace@studentminds.org.uk