Cysylltu â ni

English | Cymraeg

Gallwch anfon e-bost atom ar studentspace@studentminds.org.uk.

Rydym yn awyddus i glywed gennych chi os:

  • Oes gennych chi unrhyw adborth am gynnwys neu gwasanaethau Student Space
  • Ydych chi’n fyfyriwr ac mae gwasanaeth neu gynnwys penodol y byddech yn hoffi ei weld ar Student Space yn y dyfodol
  • Ydych yn rheoli gwasanaeth lleisant neu gefnogaeth y gallem ei restru ar Student Space