Dod o hyd i gymorth yn eich prifysgol

Dod o hyd i wasanaethau cymorth sy'n cael eu darparu gan eich sefydliad addysg

Efallai y bydd y sefydliad rydych yn astudio ynddo yn darparu timau cymorth iechyd meddwl a chwnsela, gwasanaethau cynghori i fyfyrwyr, rhwydweithiau cymorth ac adnoddau eraill. Ble bynnag y byddwch yn ceisio cymorth, mae'n bwysig cofio, os nad yw'n iawn i chi, bod hynny'n hollol iawn – gallwch roi cynnig ar rywbeth arall.

Sylwer fod ein rhestr yn cynnwys darparwyr addysg uwch o Gymru a Lloegr yn unig.