Cefnogaeth i fyfyrwyr Du

Gweithdai cefnogi cyfoedion ar-lein ar gyfer myfyrwyr Du (h.y. Du Affricanaidd, Du Caribïaidd, Cymysg â threftadaeth Ddu, Diaspora Affricanaidd).

Os ydych chi’n fyfyriwr Du, mae'n debyg bod eich profiad o'r pandemig wedi cael ei ddylanwadu gan gyfres benodol o rymoedd a phrofiadau byw. Yn aml, gall fod yn ddefnyddiol dod o hyd i gefnogaeth a chymuned gyda phobl sy'n rhannu'r profiadau hynny.

Ymunwch â'n gweithdai cefnogi cyfoedion ar-lein sydd wedi'u cynllunio ar gyfer myfyrwyr Du ac yn cael eu hwyluso a’u cydgynllunio ganddynt. Mae'n fan lle gallwch ddysgu mwy am iechyd meddwl, archwilio'r hyn rydych chi'n ei brofi, a dod o hyd i strategaethau hunanofal ac ymdopi.

Mae’r gwasanaeth hwn yn cael ei gyflwyno gan Black People Talk.

Beth sy’n digwydd yn y gweithdy?

Mae'r gweithdai yn 2 awr o hyd ac maent wedi'u cyfyngu i 20 o bobl.

Mae pob gweithdy’n canolbwyntio ar thema benodol, fel:

● Iselder a hwyliau isel

● Gorbryder a straen

● Trawma a straen ar sail hil

● Perthnasoedd.

Mae'r gweithdai fel rheol yn cynnwys:

● Cyflwyniad i fodelau esboniadol ymchwil a diwylliannol cyfredol o iechyd meddwl

● Sesiwn cefnogi cyfoedion ymarferol

● Trafodaeth strategaethau hunanofal ac ymdopi

● Siaradwyr gwadd o grwpiau cymunedol Du, gwasanaethau iechyd meddwl, gwasanaethau prifysgol

Mae’r gweithdai’n cael eu harwain gan hwyluswyr cymwys, ac mae'r trafodaethau'n gyfrinachol. Ar ddechrau'r sesiwn, mae'r hwylusydd a'r cyfranogwyr yn cytuno ar gytundeb cyfrinachedd a diogelwch, sy'n ymdrin â materion fel bod yn ddienw, cyfrinachedd a datgelu

Sut i gofrestru

Gallwch weld amserlen o’r gweithdai sydd i ddod, a chofrestru, ar Eventbrite.