Cefnogaeth i fyfyrwyr Punjabi

Grŵp cefnogi ar-lein i fyfyrwyr Punjabi.

Rydym yn cynnig dau grŵp cefnogi i fyfyrwyr Punjabi:

  • Gofod cyffredinol i’r holl fyfyrwyr Punjabi
  • Gofod arbenigol i fyfyrwyr LGBTQ+

Mae'r gofod cefnogi yma wedi'i gynllunio i fod yn ddiogel yn ddiwylliannol - i adnabod a chanoli cymunedau a phrofiadau Punjabi a hefyd eich gwerthfawrogi chi fel unigolyn.

Mae’n cael ei gyflwyno gan Taraki, sefydliad sy'n gweithio gyda chymunedau Punjabi i ail-lunio dulliau o ymdrin ag iechyd meddwl, sydd wedi ymrwymo i wella iechyd meddwl mewn cymunedau Punjabi.

Beth sy'n digwydd yn y grŵp cefnogi?

Bydd pob sesiwn yn cael ei arwain gan hwylusydd profiadol sydd â hunaniaeth Punjabi, a bydd yn cynnwys tua 8 i 15 o fyfyrwyr sy'n cymryd rhan.

Bydd yr hwylusydd yn creu gofod i chi a'r cyfranogwyr eraill drafod eich lles, rhannu'r heriau rydych chi'n eu hwynebu, a chefnogi eich gilydd gyda strategaethau ac adnoddau i helpu i wynebu'r heriau hynny.

Mae'r sesiwn yn ofod cyfrinachol lle gall pobl siarad heb ofni barn a stigma.

Bydd pob sesiwn yn ymdrin â phwnc unigryw, ond gall y sesiynau gynnwys:

● Trafodaeth grŵp a hwylusir

● Gweithgareddau grŵp dan arweiniad

● Gweithdai sy'n seiliedig ar sgiliau, er enghraifft myfyrdod.

Sut i gofrestru

Gallwch gofrestru ar gyfer y sesiynau hyn ar dudalen Eventbrite Taraki.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, anfonir sawl nodyn atgoffa a dolen Zoom atoch chi, a fydd yn cael ei defnyddio ar gyfer y drafodaeth.

Os yw'r sesiwn yn llawn, byddwch yn cael eich rhoi ar restr aros a byddwch yn cael eich ychwanegu'n awtomatig os bydd eraill yn dewis peidio mynychu.

Sesiynau i fyfyrwyr LGBTQ+

Gofod agored heb unrhyw farnu ar gyfer myfyrwyr Punjabi LGBTQ+ i gysylltu, dysgu a chefnogi ei gilydd.