Cyfeillgarwch a bywyd cymdeithasol

Student space illustrations friendship

Bydd ochr gymdeithasol bywyd myfyrwyr yn wahanol eleni. Mae gennym ni gynghorion ar gael i chi ar gyfer gwneud ffrindiau a rheoli gwrthdaro yn ystod y pandemig.