Mae graddio yn rhan fawr o fywyd rhywun a gall deimlo'n frawychus. Cymerwch olwg ar awgrymiadau i’ch helpu cyn ac ar ôl graddio.