Bywyd fel myfyriwr anabl

Student Space illustration studying v1 0

Os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir, efallai bod y coronafeirws wedi gwneud bywyd yn fwy cymhleth. Darllenwch ein cyngor ar sut gallwch chi wynebu’r heriau newydd yma.