Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig: gofalu am eich lles

Os ydych chi'n fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, efallai eich bod chi'n wynebu heriau penodol o ran eich lles. Efallai y bydd ein hadnoddau ni wedi'u teilwra'n ddefnyddiol i chi.

Mae’r pandemig wedi tarfu'n ddrwg ar ymchwil llawer o fyfyrwyr ôl-raddedig. Mae llai o fynediad at labordai, deunyddiau a phynciau ymchwil wedi ei gwneud yn llawer mwy anodd cwblhau tasgau ymchwil sylfaenol ac aros ar y trywydd iawn.

O ystyried yr heriau hyn mae'n bwysig cynnal eich lles, fel eich bod yn gallu symud ymlaen â'ch ymchwil cystal â phosib o dan yr amgylchiadau.

The Wellbeing Thesis

Mae Student Minds yn cynnal gwefan yn benodol ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig o'r enw The Wellbeing Thesis. Cafodd ei chreu ar y cyd gan arbenigwyr clinigol ac ymchwil sy'n gweithio gyda myfyrwyr Phd yn y DU.

Gallwch ddod o hyd i anrywiaeth o ganllawiau ysgrifenedig, fideos gan fyfyrwyr, arbenigwyr a goruchwylwyr, animeiddiadau ac adnoddau i'ch helpu i gynnal eich lles a chwblhau eich ymchwil.

Ymhlith y pynciau mae:

  • Paratoi eich hun ar gyfer llwyddiant
  • Rheoli eich siwrnai PGR i wneud iddi weithio i chi
  • Rheoli adfyd yn ystod eich astudiaethau PGR
  • Cynllunio ar gyfer y byd ar ôl eich astudiaethau