Pan nad yw galar yn diflannu

Gareth Hughes

Gareth Hughes yw Arweinydd Clinigol Student Space ac mae'n seicotherapydd, ymchwilydd ac awdur ar lesiant myfyrwyr, gan gynnwys y llyfr Be Well, Learn Well.

O bryd i'w gilydd, gall galar fod yn fwy cymhleth ac efallai y byddwch yn symud drwy'r broses yn arafach. Os nad ydych chi'n teimlo'n well dros amser, neu os yw'ch galar yn gwaethygu, gall fod yn arwydd y gallech elwa ar rywfaint o help ychwanegol.

Weithiau gall galar ddod yn fwy cymhleth os oedd y golled yn sydyn neu'n drawmatig. Os ydych yn parhau i gael atgofion ymwthiol, ôl-fflachiau, ymchwyddiadau llethol o emosiwn, meddyliau afreolus a chyson am eich colled a theimladau o fod yn ddiymadferth neu’n anobeithiol, mae’n debyg o fod yn syniad da cael rhywfaint o gymorth, gan gynghorydd neu seicotherapydd.

Gyda chymorth gall y profiadau hyn leddfu. Hyd yn oed mewn amgylchiadau trawmatig, mae pobl yn aml yn dod o hyd i ffyrdd o symud ymlaen a byw bywyd buddiol. Cofiwch, er eich bod chi'n teimlo fel hyn nawr, nid yw'n golygu y byddwch chi'n teimlo fel hyn am byth.

Ni waeth pa mor llwm mae pethau’n teimlo ar hyn o bryd, mae gobaith. Defnyddiwch y cymorth sydd ar gael i chi – hyd yn oed os nad ydych yn credu y gall eich helpu eto. Mae pobl ar gael sydd eisiau eich helpu a'ch cefnogi.