Ymarfer anadlu 7-11

Gall yr ymarfer anadlu hwn eich helpu i leihau straen unrhyw bryd.

Os byddwch yn ei ymarfer yn rheolaidd, efallai y byddwch hefyd yn gweld ei fod yn eich helpu i deimlo'n dawelach eich meddwl yn gyffredinol. Po fwyaf y byddwch chi'n ymarfer, y mwyaf effeithiol y daw'r dechneg hon.

Sut i wneud ymarfer anadlu 7–11

Dyma sut rydych chi'n ei wneud – mae'n syml iawn:

Anadlwch i mewn wrth gyfrif i 7, yna anadlwch allan wrth gyfrif i 11.

Parhewch am 5 i 10 munud, neu fwy os gallwch chi, a mwynhewch yr effaith dawelu.

Cynghorion i wneud y gorau o'r ymarfer:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn anadlu'n ddwfn o’ch diaffram yn hytrach nag anadlu’n fas o'ch ysgyfaint. Mae hyn yn golygu anadlu mor ddwfn i'ch stumog ag y gallwch. Dylai eich diaffram fod yn symud i lawr ac yn gwthio'ch stumog pan ydych chi'n anadlu i mewn.
  • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd anadlu hyd at y cyfrif 7 ac 11 llawn, yna gallwch chi ei leihau i gyfrif o rhwng 3 a 5. Gwnewch yn siŵr bod yr anadl allan yn hirach na'r anadl i mewn.

Gyda beth y gall yr ymarfer anadlu 7–11 helpu?

Gall yr ymarfer anadlu 7–11 helpu os ydych chi'n …

  • Teiml o dan straen
  • Cael trafferth gyda phyliau o banig
  • Cael trafferth yn cysgu
  • Cael trafferth yn canolbwyntio
  • Teimlo'n gynhyrfus neu'n orbryderus
  • Cael trafferth rheoli eich emosiynau
Adolygwyd ddiwethaf: Hydref 2022