Am Student Space

Mae Student Space yma i wneud pethau’n haws i chi ddod o hyd i’r gefnogaeth y mae arnoch ei hangen yn ystod pandemig y coronafeirws.

Sut bynnag rydych chi’n teimlo, mae help a chyfarwyddyd ar gael. Edrychwch ar wybodaeth, gwasanaethau ac adnoddau dibynadwy i’ch helpu chi gyda heriau bywyd fel myfyriwr.

Mae tair ffordd y gall Student Space eich helpu chi yn ystod y pandemig:

  1. Mynediad at wasanaethau cefnogi penodol i fyfyrwyr, dros y ffôn neu drwy neges destun
  2. Gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu chi drwy heriau’r coronafeirws
  3. Eich helpu chi i ddod o hyd i’r gefnogaeth sydd ar gael yn eich prifysgol

Mae’r gefnogaeth sy’n cael ei darparu gan Student Space yn ddiogel, cyfrinachol ac wedi’i datblygu gyda myfyrwyr ac arbenigwyr mewn llesiant ac iechyd meddwl myfyrwyr. Byddwn yn ychwanegu gwasanaethau a gwybodaeth newydd at y platfform yn rheolaidd yn unol ag anghenion y myfyrwyr fel maent yn dod i’r amlwg, i sicrhau ei fod yn berthnasol i chi.

Mae Student Space yn cael ei weithredu gan Student Minds, elusen iechyd meddwl myfyrwyr y DU. Mae wedi cael ei ddatblygu ar y cyd â gwasanaethau, gweithwyr addysg uwch proffesiynol, ymchwilwyr a myfyrwyr i ategu’r gwasanaethau presennol sydd ar gael i fyfyrwyr.

Mae’r rhaglen yn cael ei chyllido yn llawn gan Office for Students a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Student Space ar gael i bob myfyriwr addysg uwch yng Nghymru a Lloegr.

Gweithredir gan Student Minds

Mae Student Space yn cael ei weithredu gan Student Minds, elusen iechyd meddwl myfyrwyr y DU. Rydyn ni’n grymuso myfyrwyr ac aelodau cymuned y brifysgol i ofalu am eu hiechyd meddwl eu hunain, cefnogi eraill a chreu newid.

Cyllid

Ar hyn o bryd mae’r rhaglen yn cael ei chyllido gan yr Office for Students a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae Student Space ar gael i bob myfyriwr addysg uwch ledled Cymru a Lloegr.

Hyrwyddwyr Cyfathrebu

Mae ein Hyrwyddwyr Cyfathrebu yn bartneriaid corfforaethol Student Minds sydd wedi gwneud ymrwymiad ychwanegol i gefnogi iechyd meddwl myfyrwyr, drwy hybu Student Space ar eu rhwydweithiau.

Ein Hyrwyddwyr Cyfathrebu yw: